Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Tân - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng trạmBSĐK 
2 Phó trạmYS 
3 Nhân viênNHS 
4 Nhân viênNHS 
5 Nhân viênĐD 
6 Nhân viênĐD 
7 Nhân viênYS 

 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG