Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Liên - Sơn Tây - Quảng Ngãi

 THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng trạmYS 
2 Nhân viênĐ D 
3 Nhân viênĐ D 
4 Nhân viênNHS 
5 Nhân viênDS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG