Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Dung - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng trạmBSĐK 
2 Phó tramĐ D 
3 Nhân viênNHS 
4 Nhân viênNHS 
5 Nhân viênĐ D 


 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                     BẢNG CHẤM CÔNG