Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Mùa - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng trạmBS 
2 Phó trạmNHS 
3 Nhân viênYS 
4 Nhân viênNHS 
5 Nhân viênĐ D 

 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG