Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Bua - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng trạmBS 
2 Phó trưởng trạmĐ D 
3 Nhân viênĐ D 
4 Nhân viênNHS 
5 Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG