Điện thoại
Địa chỉ: Xã Sơn Tinh - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng tramYS 
2 Nhân viênBSĐK 
3    
4 Nhân viênNHS 
5 Nhân viênDS 

BẢNG CHẤM TRỰC                                                                  BẢNG CHẤM CÔNG