Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Màu - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng tramYS 
2 Nhân viênBSĐK 
3 Nhân viênYS 
4 Nhân viênNHS 
5 Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG