Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Long - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng tramBSĐK 
2 Phó trạmYS 
3 Nhân viênYS 
4 Nhân viênYS 
5 Nhân viênĐ D 
6 Nhân viênDS 
7 Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                    BẢNG CHẤM CÔNG