Điện thoại
Địa chỉ: Sơn Lập - Sơn Tây - Quảng Ngãi

THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 

TTHọ & tênChức vụChức danhSĐT
1 Trưởng trạmBSĐK 
2 Phó trạmNHS 
3 Nhân viênYS 
4 Nhân viênYS 
5 Nhân viênYS 
6 Nhân viênNHS 


BẢNG CHẤM TRỰC                                                                                      BẢNG CHẤM CÔNG